top of page

ילדים עם צרכים מיוחדים

מרבית הילדים שלהם צרכים מיוחדים יטופלו בפיזיותרפיה כתינוקות וילדים בגיל הרך ואלו עם לקויות מוטוריות יזדקקו להמשך טיפול בכל תקופת הצמיחה ואף כבוגרים.

אני מביאה איתי רבות של ניסיון בטיפול בילדים המיוחדים תוך הבנה שאף ילד אינו דומה לאחר גם אם לשניהם אותה אבחנה וכי הטיפול חייב להיות תפור ומותאם באופן אישי לילד ולמשפחה.

ההורים אשר מכירים הכי טוב את ילדם הם חלק בלתי נפרד מהטיפול. בראש ובראשונה הטיפול נועד לתמוך בהורה ובילד ולעזור לו לגייס משאבים לטיפול בילדו. ההורים הם שותפים מלאים  בקביעת יעדים, וההטמעה בחיי היומיום. אני שומרת על קשר רציף עם הצוות החינוכי /טיפולי שמלווה את הילד במידה והוא נמצא במסגרת חינוכית מיוחדת או משולב במסגרת רגילה.

bottom of page